6.12.12

Today in my post box - postcard from Belarus

Belarus. Niasvizh (Nieśwież) - church of Corpus Christi. 1593. Postcard from Mary (postcrossing.com). Sent from Brest.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz