19.1.13

Lesser Poland - Małopolska

On my second blog - Poland on Postcards - I just added postcards from Lesser Poland - Małopolska


Tarnów. Postcard sent in August 2005 from Bochnia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz